Phát âm thanh dẫn dụ chim yến quá mức có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ ngày 20.4.2021, hành vi phát âm thanh dẫn dụ chim yến quá mức có thể bị phạt đến 10 triệu đồng.

Từ ngày 20.4.2021, Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi sẽ có hiệu lực. Đáng chú ý là quy định, Phát âm thanh dẫn dụ chim yến quá mức có thể bị phạt đến 10 triệu đồng.
Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi; Các hành vi vi phạm hành chính khác về chăn nuôi không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.
Theo đó, Điều 27 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến trong trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m hoạt động trước ngày Nghị định số 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
Đáng chú ý là quy định phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn tối đa cho phép theo quy định; Phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định.
Theo Điểm d, Khoản 2, Điều 25 Nghị định 13/2020/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết luật Chăn nuôi quy định, thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ – 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 – 19 giờ mỗi ngày (trừ trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh).
Đồng thời, Nghị định 14/2021/NĐ-CP còn quy định mức phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học.
Liên quan Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về hành vi phát âm thanh dẫn dụ chim yến quá mức có thể bị phạt đến 10 triệu đồng. Chính phủ quy định, mức phạt trên là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức bằng gấp đôi mức phạt đối với cá nhân.
Nguồn từ: https://thanhnien.vn/thoi-su/phat-am-thanh-dan-du-chim-yen-qua-muc-co-the-bi-phat-den-10-trieu-dong-1350216.html?io_utm_social=fanpage&fbclid=IwAR0P5HNhjmrzoyTzvRYiLWco0jfWNXD7u8Yy4HmvALgIPalwOD7Sj0OrDMI